Kategoria: Patronaty

Kapituła certyfikatu ARINOVA SOCIAL OPEN BUSINESS

Jest nam miło poinformować, iż nasz fundacja CSR Impact objęła honorowe członkostwo w kapitule certyfikatu ARINOVA SOCIAL OPEN BUSINESS w ramach projektu ‘CSR drogą do innowacji’ (więcej o projekcie: kliknij tutaj).

Nasz patrona: Polska, naturalnie!

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest pomysłodawcą oraz wykonawcą realizowanego obecnie projektu „Polska, naturalnie!”. Projekt ma na celu szeroko pojętą promocję ekoturystyki na terenach wschodniej Polski. „Z jednej strony chcemy zwiększyć świadomość oraz pokazać możliwości rozwoju dla osób pracujących w branży ekoturystycznej oraz zajmujących się rzemiosłem i rękodziełem, z drugiej – wypromować dostępne oferty w jak najszerszym gronie odbiorców” – mówi przedstawiciel INSPRO.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.polskanaturalnie.pl, na której tworzona jest jedyna w Polsce bezpłatna Platforma Produktów Ekoturystycznych gromadząca i promująca wszelkie ekoturystyczne inicjatywy – od gospodarstw agroturystycznych po usługi rękodzielnicze.

Projekt „Polska, naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Targi odpowiedzialnej mody WearFair w Łodzi

Polecamy Targi odpowiedzialnej mody WearFair, które odbędą się w dniach 12-14.10.2012 w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich. Targi będą stanowić punkt kulminacyjny projektu “Kupuj odpowiedzialnie ubrania”. Na targach odwiedzający będą mogli kupić odzież dla dzieci i dorosłych wykonaną w sposób ekologiczny i z poszanowaniem praw człowieka. Zaprezentowane marki nie tylko dbają o estetykę i jakość oferowanych produktów, ale także tworzą ubrania z bawełny ekologicznej, wspierają Sprawiedliwy Handel oraz tworząc piękne kreacje kreatywnie wykorzystują odpady wpisując się w modny nurt up-cyklingu.

Zaproście swoich znajomych nie tylko z Łodzi do wzięcia udziału w wydarzeniu – np. na facebooku: Targi odpowiedzialnej mody WearFair oraz SWAP podczas Targów odpowiedzialnej mody WearFair w Łodzi.

Opis wydarzenia i jego program znajdziesz tutaj: Targi odpowiedzialnej mody oraz Program Targów WearFair.

Seminaria dot. CSR

Partnerstwo projektu ‘CSR drogą do innowacji’ serdecznie zaprasza na cykl seminariów poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbliższe spotkania odbędą się 12 września w Świdnicy, 13 września we Wrocławiu i 14 września w Legnicy w sali Dolnośląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Starostwie Powiatowym.
Tym razem do tematu społecznej odpowiedzialności biznesu organizatorzy spróbują podejść trochę inaczej- skoncentrują się na związku CSR z budowaniem innowacyjności firmy. Uczestnicy spotkania dowiedzą się między innymi czym jest CSR, jakie są tendencje rynkowe w kontekście innowacji i CSR, jak wspierać innowacyjność w kontekście CSR, czy jak budować przewagi konkurencyjne w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.
Seminaria adresowane są do przedstawicieli firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego Śląska.
Tematyka spotkań:

    – Czym jest społeczna odpowiedzialności biznesu?
    – Innowacyjność – czym jest i co wnosi do życia, biznesu? Jak budować wzrost firmy w oparciu o innowacyjność?
    – Główne tendencje rynkowe w kontekście innowacji i CSR.
    – Szanse i bariery jakie stają przed innowatorami i social entrepreneurs.
    – Korzyści płynące z otwarcia biznesu na innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zajęcia prowadzić będzie Paweł Niziński – ekspert w zakresie wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, wydawca multimedialnego projektu oraz kwartalnika idei CR Navigator.
Seminaria są częścią projektu ‘CSR drogą do innowacji’ realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców, powiatem legnickim i partnerem ponadnarodowym- firmą GoodBrand z Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji o spotkaniach i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.innowacjecsr.eu

Patronujemy projektowi „CSR drogą do innowacji”

„CSR drogą do innowacji” to nowatorski projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Innowacji w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców, powiatem legnickim i partnerem ponadnarodowym – firmą GoodBrand z Wielkiej Brytanii.
Mimo, iż tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest wśród polskich firm coraz bardziej znana i popularna, wielu przedsiębiorców wciąż mylnie utożsamia CSR z filantropią. Tymczasem CSR to przecież przede wszystkim filozofia zarządzania firmą, która wiąże się z wymiernymi korzyściami biznesowymi. Wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności, budowania lojalności pracowniczej i zdobywania niezagospodarowanych, nowych rynków.
Projekt „CSR drogą do innowacji” ma pokazać przedsiębiorcom sektora MMŚP, że CSR się po prostu opłaca.
Głównym celem projektu jest stworzenie biznesowego modelu wdrażania rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności, który wzmacniać będzie innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Model ten krok po kroku wskaże jak dzięki wykorzystywaniu koncepcji CSR budować przewagę konkurencyjną. Działania w nim koncentrować się będą na trzech obszarach: odpowiedzialnego zarządzania relacjami z interesariuszami (klientami, dostawcami, społecznością lokalną), odpowiedzialnego zarządzania pracownikami i działaniach związanych z ochroną środowiska.
Projekt przebiegać będzie w trzech etapach. W pierwszym interdyscyplinarny zespół ekspertów z zakresu CSR, HR, zarządzania i ekonomii opracuje wersję testową modelu. Dla przedsiębiorców zorganizowany zostanie ponadto cykl seminariów, których celem będzie promocja i upowszechnianie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. W etapie drugim (etapie testowania) wypracowane przez ekspertów rozwiązania wdrażane będą w osiemnastu zaangażowanych do projektu dolnośląskich przedsiębiorstwach. Każdej z firm zapewnione zostanie merytoryczne wsparcie – współpraca z konsultantami i dostęp do tematycznej platformy internetowej. W trzecim etapie, na podstawie wyników i doświadczeń z etapu testowania, zespół ekspertów opracuje finalną wersję modelu, którą wdrażać będą mogły przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce i za granicą.
Każdemu z etapów projektu towarzyszyć będzie kampania promocyjna i upowszechniająca. W ramach projektu odbędą się także dwie edycje certyfikacji dla przedsiębiorstw wdrażających model, wizyta studyjna w Londynie – siedzibie firmy GoodBrand oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.innowacjecsr.eu

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki