Likwidacja Fundacji pod nazwą „Centrum Strategii i Rozwoju Impact” z siedzibą w Łodzi

Likwidator Fundacji pod nazwą „Centrum Strategii i Rozwoju Impact” z siedzibą w Łodzi (przy ul. Zielona 27, 90-602 Łódź) informuje, iż uchwałą Rady Fundacji nr 2021/11/25/01 z dnia 25.11.2021 roku otwarto likwidację Fundacji pod nazwą „Centrum Strategii i Rozwoju Impact” z siedzibą w Łodzi. Postępowanie likwidacyjne wszczyna się z dniem 26.11.2021 roku.
Likwidatorem, uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest Pani Agata Rudnicka-Reichel.
Likwidator informuje, iż zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich ewentualnych wierzytelności w terminie 10 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem e- mail: biuro@csri.org.pl

Komentowanie wyłączone.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki