II Łódzki Dzień CSR

II Łódzki Dzień CSR to wydarzenie adresowane do przedstawicieli świata biznesu i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility) pozwala łączyć parterów z różnych sektorów w działaniach dla wspólnego dobra. Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają potrzebę włączania celów społecznych w swoje strategie biznesowe. Chcąc realizować projekty społecznie odpowiedzialne firmy decydują się na współpracę z partnerami społecznymi.
„Partnerstwo międzysektorowe zapewnia synergię działań i pozwala osiągnąć obustronne korzyści. Jest szansą na zbudowanie trwałych i korzystnych relacji.” przekonuje Agata Rudnicka.
Celem seminarium jest przedstawienie problematyki związanej ze współpracą biznesu z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o wyzwaniach stojących przed partnerami, sposobnością do zaprezentowania dobrych praktyk i podzieleniem się doświadczeniami związanymi z budową relacji międzysektorowych.
Program spotkania: kliknij!
Zapraszamy do udziału!

Jedna odpowiedź do wpisu “II Łódzki Dzień CSR”

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki