Beyond Business as Usual. CSR Trends

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Fundacją CSR Impact zapraszają na Międzynarodową konferencję naukową „Beyond Business as Usual. CSR Trends”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20-21 czerwca 2013 roku. Wydarzenie poświęcone zostanie najnowszym trendom i zjawiskom w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zamierzamy podjąć dyskusję pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków akademickich i praktykami na temat nowych modeli biznesowych, które przekraczają tradycyjne rozumienie biznesu i wytyczają innowacyjne ścieżki rozwoju biznesu zapewniając równoczesne tworzenie wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Językiem konferencji będzie język angielski.
W związku z tym wydarzeniem zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, inne organizacje oraz media.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: www.csrtrends.eu
Tekst zaproszenia do udziału znajdziecie tutaj: First Call.
Kolejne informacje na temat konferencji będą się ukazywać sukcesywnie.

Komentowanie wyłączone.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki