Oferta

Nasza fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego na zasadach nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych – jest to regulowane przez statut fundacji.

W ofercie fundacji znajdują się:

Szkolenia i warsztaty – dzielimy się wiedzą, pracujemy razem z Wami

Szkolenia w języku polskim

 • ABC odpowiedzialności środowiskowej – ISO 14001/EMAS
 • System zarządzania społeczną odpowiedzialnością
 • Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami – osiąganie korzyści w partnerstwie
 • Stosowanie Wytycznych w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO 26000
 • Raportowanie społeczne i środowiskowe. Jak komunikować o społecznej odpowiedzialności. Jak przygotować raport społeczny wg. standardu Global Reporting Initiative /GRI/
 • Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej – jak doskonalić własną organizację?
 • Doradztwo – pomagamy!

 • Niezależna weryfikacja raportów zrównoważonego rozwoju według wytycznych GRI
 • Ewaluacja działań społecznych. Ocenimy Twój program społeczny i podpowiemy co dalej
 • Budowanie systemu odpowiedzialności społecznej w oparciu o standardy zarządzania
 • Potrafimy dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb konkretnej organizacji! Zapraszamy!

  Aktualne informacje o terminach warsztatów i szkoleń znajdziesz na stronie Aktualności. Jeśli interesuje Cię konkretne wydarzenie daj nam znać wcześniej, jeszcze zanim jego termin zostanie podany – napisz mail: biuro@csri.org.pl.

  Zapraszamy do współpracy

  Zapraszamy do współpracy organizacje i osoby zainteresowane społeczną odpowiedzialnością, rozwojem zrównoważonym i wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego.

  Oferujemy możliwość odbycia praktyk w rozwijającej się organizacji.

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

  Organizacje i osoby prywatne chcące wesprzeć finansowo działania statutowe fundacji zachęcamy do przekazywania darowizn na cele statutowe (więcej …).

  Komentowanie wyłączone.

  Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki