O nas

O fundacji
Fundacja Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT powstała w 2010. Została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Łodzi 16 czerwca 2010 roku. Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358777.

Celem działania fundacji CSR Impact jest wspieranie innowacji społecznych i promowanie społecznej odpowiedzialności oraz rozwoju zrównoważonego. Interesuje nas podnoszenie poziomu etyki życia społecznego i gospodarczego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. W tych obszarach pomagamy planować, wdrażać i doskonalić procesy zarządzania. Doradzamy i szkolimy kadry i organizacje z sektora biznesowego, pozarządowego i publicznego. Realizujemy projekty. Wspieramy działalność naukową i badawczą. Prowadzimy współpracę międzynarodową. Wierzymy, że te działania pomogą nam stworzyć lepsze społeczeństwo.

Władze fundacji
Dr Agata Rudnicka – Prezes fundacji
Absolwentka specjalności planowanie i zarządzanie środowiskiem na UŁ. Obecnie wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ. Stypendystka niemieckiej fundacji DBU. Obyła staż w agendzie UNDP w Polsce.
W pracy zawodowej zajmuje się problematyką doskonalenia systemu zarządzania a w szczególności aspektami społecznymi i środowiskowymi zarządzania.
Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, rozwojem zrównoważonym i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji poświęconych CSR, etyce biznesu i rozwojowi zrównoważonemu. Posiada doświadczenie międzynarodowe. Autorka publikacji z zakresu odpowiedzialności społecznej. Badaczka Instytutu BI-NGO tworzącego indeks komunikowania o zaangażowaniu społecznym przez Internet. Członkini komitetu technicznego ds. społecznej odpowiedzialności (ISO 26000) przy PKN. Uczestniczka grup roboczych ds. promocji CSR i edukacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przy Ministerstwie Gospodarki.

Statut fundacji
Statut fundacji jest do pobrania tutaj.

Dane fundacji
Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT, ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
E-mail: biuro(@)csri.org.pl
REGON: 100907808; NIP: 7272763508; KRS: 0000358777
Konto: ALIOR BANK: 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2010 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2011 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2012 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2013 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2014 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2015 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2016 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2017 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2018 rok: pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2019 rok: pobierz

Komentowanie wyłączone.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki