Kontakt

Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
E-mail: biuro(@)csri.org.pl

REGON: 100907808
NIP: 7272763508
KRS: 0000358777.
Konto: ALIOR BANK: 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012


DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE

Nasza fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jednak nie posiadamy statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Z tego powodu nie możemy otrzymywać wsparcia w postaci 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Mimo to zarówno osoby fizyczne jak i instytucje mogą wesprzeć naszą działalność, przekazując nam DAROWIZNĘ na cele statutowe pożytku publicznego. Dopuszczają to ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.
Aby dokonać darowizny należy wpłacić wybraną przez siebie kwotę na konto fundacji (dane podane powyżej). Jako tytuł przelewu należy wpisać: „darowizna na cele statutowe pożytku publicznego”.
Dodatkową korzyścią przekazania darowizny jest możliwość odliczenia darowizny od dochodu – jako osoba fizyczna, możesz przy rocznym rozliczeniu podatkowym odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącej do 6% Twojego dochodu. Podstawą odliczenia jest dokument wpłaty darowizny (potwierdzenie dokonania przelewu/wpłaty) na konto bankowe organizacji. Dokument ten należy zachować wraz z pozostałą dokumentacją związaną z rozliczeniem PIT.
Natomiast osoba prawna (np. firma) może odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącej do 10% dochodu.
Cele pożytku publicznego realizowane przez organizację są opisane w jej statucie (§ 5-8), który znajdziecie wraz z informacjami o jej dotychczasowych działaniach na naszej stronie internetowej: www.csri.org.pl
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Komentowanie wyłączone.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki