Projekty

Od 1.06.2014 – 31.12.2014 CSR Impact realizuje projekt:

Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony

Chcemy nie tylko uczyć ale przede wszystkim inspirować do działania wykorzystując ideę rozwoju zrównoważonego. Chcemy pokazać, że małymi krokami możemy dojść do dużych zmian. Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz rozwoju zrównoważonego poprzez zachęcanie do zmiany własnego stylu życia na bardziej przyjazny środowisku. To ma być Twój Tydzień Próby, tydzień, w którym spróbujesz żyć inaczej: zrezygnujesz z samochodu, zakręcisz cieknący kran, posegregujesz odpady czy nie zjesz krwistego steka.
Przyłącz się już dziś i bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie!
Zaangażuj się i inspiruj innych!

Szczegóły wkrótce na stronie projektu: jestemzmiana.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Od 1.10.2013 – 30.09.2014 CSR Impact realizuje projekt:

Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu: altmoda.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Od 1.01.2011 – 30.06.2011 CSR Impact realizuje projekt:

Publikacja: Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami?

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU GRANTOWEGO LIGII ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

W ramach projektu powstała broszura zawierająca porady poświęcone nawiązywaniu współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Publikacja nosi tytuł: Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami? Autorami poradnika są: Agata Rudnicka i Janusz Reichel.

Poradnik został zaprezentowany podczas spotkania zorganizowanego 24 maja 2011 w Łodzi przez Wojewodę Jolantę Chełmińską i Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat współpracy administracji rządowej i samorządowej województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uczestnicy spotkania otrzymali naszą publikację w wersji drukowanej bezpłatnie.

Wersja elektroniczna poradnika: pobierz

Komentowanie wyłączone.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki