Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (RODO). Nakłada to na naszą organizację obowiązek upewnienia się, że wiesz jak Twoje dane są przez nas wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) gromadzi w szczególnych przypadkach dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy na potrzeby realizacji celów statutowych.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 27 zwana dalej fundacją. Fundacja prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

Gromadzimy i przetwarzamy dane, w celach które są niezbędne do wykonywania statutowych celów Fundacji na podstawie Pani/Pana zgody wydawanej każdorazowo na potrzeby realizacji poszczególnych zadań.

Można się z nami skontaktować mailowo: biuro@csri.org.pl lub listownie.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe pozyskane w celu realizacji celów statutowych organizacji w tym na potrzeby realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych przetwarzamy przez czas:

  1. Trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z wymaganiami grantodawcy jeśli taka umowa będzie wymagana.
  2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa.

Prawa

Ma Pani/Pan dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Żądanie zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych powinno być wniesione w formie pisemnej z umotywowaniem powodów.

Posiada Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niewłaściwy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Strony internetowe

W ramach działań związanych z realizacją celów statutowych fundacji prowadzone są strony internetowe.

Danymi zbieranymi i przetwarzanymi przez strony organizacji zarządza jedynie fundacja. Strony znajdują się na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w Polsce, którego dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE.

Informujemy, że nie gromadzimy danych związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem (jak np. google analytics).

Użytkownicy korzystają ze stron anonimowo.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe cookies (ciasteczka). Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

W momencie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych grantodawcy oczekują zebrania pewnych danych osobowych. W zależności od projektu i grantodawcy są to np.: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu a w rzadkich przypadkach dane teleadresowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, zawsze będziemy pytać Panią/Pana o zgodę na ich udostępnienie. Dane przechowywane są w bezpieczny sposób. Podane przez Panią/Pana dane przekazywane są grantodawcom na potrzeby rozliczenia projektów.

Dane darczyńców

Fundację można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu.

Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Fundacja stosuje środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku transakcji, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane fundacja ma obowiązek poinformowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka prywatności Centrum Strategii i Rozwoju Impact w życie z dniem 25.05.2018 r.

– – –

[ENG]

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

Using this site means that your agreed to accept cookies.

Komentowanie wyłączone.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki