Wpisy z tagiem: CSR

SOU z naszym udziałem

Zaznaczyliśmy aktywnie swoją obecność na konferencji:

„Społeczna Odpowiedzialność Uczelni”,

która odbyła się w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 13. marca 2013 r.. Pełna relacja z konferencji na stronie: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej ekonomii społecznej!

Temat jednej z sesji podczas międzynarodowej konferencji “Beyond Business as Usual. CSR Trends” został rozszerzony w celu włączenia zagadnień związanych z przedsiębiorczością społeczną. Roboczy tytuł sesji to: „Przedsiębiorczość społeczna, hybrydowe łańcuchy wartości (HVC), współpraca międzysektorowa i innowacje społeczne”. Wszystkie propozycje referatów na temat więzi między CSR i przedsiębiorczością społeczną są również mile widziane.
Szczegóły na temat konferencji: www.csrtrends.eu

Beyond Business as Usual. CSR Trends

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Fundacją CSR Impact zapraszają na Międzynarodową konferencję naukową „Beyond Business as Usual. CSR Trends”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20-21 czerwca 2013 roku. Wydarzenie poświęcone zostanie najnowszym trendom i zjawiskom w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zamierzamy podjąć dyskusję pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków akademickich i praktykami na temat nowych modeli biznesowych, które przekraczają tradycyjne rozumienie biznesu i wytyczają innowacyjne ścieżki rozwoju biznesu zapewniając równoczesne tworzenie wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Językiem konferencji będzie język angielski.
W związku z tym wydarzeniem zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, inne organizacje oraz media.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: www.csrtrends.eu
Tekst zaproszenia do udziału znajdziecie tutaj: First Call.
Kolejne informacje na temat konferencji będą się ukazywać sukcesywnie.

Zapraszamy na II Łódzki Dzień CSR

Przypominamy: już wkrótce II Łódzki Dzień CSR!

Po więcej szczegółów klikaj tutaj:

więcej informacji

program spotkania

O CSR na V Europejskim Forum Gospodarczym

7 listopada 2012 w ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2012 odbyło się seminarium „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie budowy silnych marek”. Na zaproszenie organizatorów: COMPETITA PR & CSR strategies oraz Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ o roli CSR w tworzeniu wizerunku firm, produktów i usług dyskutowali przedstawiciele Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Ceramiki Paradyż, Rossman Polska i Jeronimo Martins Polska.
Wprowadzeniem do debaty były trzy prezentacje dotyczące komunikowania o społecznej odpowiedzialności firm. Maciej Bieńkiewicz (COMPETITA) przedstawił zależności pomiędzy ideą CSR a koncepcją marki; społeczna odpowiedzialność i towarzysząca jej komunikacja może dostarczać i akcentować wartości ważne dla tych, od których zależy sukces marki na rynku. Dlatego formułując strategię CSR i związane z nią działania komunikacyjne warto podążać za obietnicą marki ‒ tak, by wzmacniać jej tożsamość i wpisywać się w historię, którą opowiada.
Dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania UŁ przybliżyła uczestnikom praktykę greenwashingu, czyli świadomego wprowadzania społeczeństwa w błąd w kwestiach środowiskowych np. aby odwrócić uwagę od działań firmy szkodliwych dla środowiska. Apelowała, aby w komunikacji dotyczącej społecznej odpowiedzialności w obszarze ekologii unikać informacji niepotwierdzonych, nieprecyzyjnych czy fałszywych, które coraz bardziej świadomi konsumenci są w stanie szybko zweryfikować.
Agata Rozalska z Biura Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przedstawiła m.in. spojrzenie mediów na komunikację marketingową firm związaną z podejmowaniem działań społecznie odpowiedzialnych. Okazuje się, że dziennikarze najprzychylniej spoglądają na działania prowadzone lokalnie, na rzecz miejscowych społeczności. Sceptycznie natomiast odbierane są akcje wsparcia kierowane np. do potrzebujących poza granicami kraju ‒ czasem okazuje się bowiem, że te same firmy znacząco zaniedbują np. swoich pracowników na miejscu.
Dobre praktyki w zakresie CSR zaprezentowali przedstawiciele trzech firm: producenta płytek ceramicznych Ceramiki Paradyż, właściciela sieci drogerii Rossman oraz Jeronimo Martins Polska, właściciela marki Biedronka.
W podsumowującej spotkanie dyskusji podkreślona została konieczność monitorowania efektów prowadzonych działań, pozwalająca na weryfikację ich zasadności i stopnia zadowolenia ich beneficjentów. W odniesieniu do kwestii komunikowania o CSR uczestnicy odwołali się do kilku kluczowych kwestii decydujących o jej sukcesie.
W pierwszej kolejności wskazywali na to, że społeczna odpowiedzialność zaczyna się wewnątrz firmy – jej istotę muszą rozumieć pracownicy i kadra zarządzająca; dopiero wówczas można rozpoczynać komunikowanie do otoczenia. Powinna być także dostosowana do skali prowadzonych działań, charakteru i rozmiaru działalności firmy oraz jej możliwości kadrowych. Dlatego właśnie zarówno działania CSR, jak i komunikowanie o nich nie muszą być domeną wyłącznie dużych i bogatych firm ‒ w równym stopniu mogą je skutecznie podejmować przedsiębiorcy działający w średniej, małej czy mikroskali.

Przygotowane przez: COMPETITA

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki