Wpisy z tagiem: EFG

My na EFG Łódzkie 2012

Kliknij na program, aby powiększyć!

V Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2012

W DRODZE DO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI REGIONÓW – ROZWÓJ, KONKURENCJA WSPÓŁPRACA, to hasło przewodnie tegorocznego Forum, które odbędzie się w dniach 7 – 8 listopada, w andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Bliska, efektywna, oparta na wzajemnych korzyściach współpraca z biznesem pomaga samorządom budować ich konkurencyjność, kreować wartość dodaną dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Podczas
V Europejskiego Forum Gospodarczego będziemy chcieli odpowiedzieć na najważniejsze pytania – jak czerpać, jak wykorzystać doświadczenia z biznesu do budowy innowacyjnej gospodarki regionów?

Tradycyjnie drugiego dnia Forum odbędą się salony branżowe. Motywem przewodnim salonu branżowego: rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno – spożywcze będzie kontynuacja tematu świadomego wyboru produktów i innowacjach w sektorze spożywczym (sala: Damask, godz. 9.30 – 14.30).

Jedną z najważniejszych ról pełnionych przez człowieka we współczesnym świecie jest rola konsumenta. Konsumentami jesteśmy wszyscy, a konsumenci poprzez swoje wybory mają wpływ na to co się sprzedaje
i produkuje. Natomiast, etyka biznesu niezbyt często stawia konsumenta w obszarze swoich zainteresowań.
W związku z dynamicznym rozwojem sektorów innowacyjnych, nowoczesnych technologii główny nurt dyskusji będzie skierowany na rolę i wpływ konsumentów na kreowanie nowoczesnych trendów w żywieniu. Świadomy konsument jest realną siłą sprawczą, która może przyczynić się do wymuszenia na innych uczestnikach rynku działalności sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi.

Czy warto być przyzwoitym w biznesie?
Przed jakimi dylematami stoją producenci?

Na te i wiele innych pytań będziemy dyskutować podczas salonu branżowego.

Przedstawiciele fundacji CSR Impact są obecni podczas forum i uczestniczą w 2 sesjach: w seminarium “Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie budowy silnych marek” oraz w Salonie branżowym “Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolnospożywcze”.

Więcej informacji na stronie: www.forum.lodzkie.pl, w tym do pobrania: agenda forum, agenda salonu branżowego, harmonogram.

Rejestracja trwa do 3 listopada br. Zapraszamy!

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki