Wpisy z tagiem: Fair Trade

Rozwój sprawiedliwego handlu

W dniach 29-30.11.2010 w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona możliwościom wzmacniania sprawiedliwego handlu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przedstawiciele z organizacji certyfikującej, organizacji promujących produkty ze znakiem FairTrade oraz przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją mieli niepowtarzalną okazję wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o dalszych możliwościach promocji i rozwoju tego typu aktywności gospodarczej.
Fair Trade to nadal dla wielu osób pojęcie nieznane. Tymczasem ruch sprawiedliwego handlu i związana z nim certyfikacja FairTrade produktów, takich jak np. kawa, herbata, ziarno kakaowca, banany czy bawełna, pochodzących z krajów globalnego południa to temat ważny.
FairTrade to „partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości oraz szacunku, które poszukuje większej równości w handlu międzynarodowym. Partnerstwo wspiera zrównoważony rozwój poprzez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz zapewniając prawa marginalizowanym producentom oraz pracownikom zwłaszcza z obszarów południa.” (Clark, 2006).
Do głównych celów sprawiedliwego handlu zaliczyć można: poprawę jakości życia, promowanie szans rozwoju producentów z krajów globalnego południa, ochronę praw człowieka, społeczną sprawiedliwość, bezpieczeństwo ekonomiczne, praktyki na rzecz środowiska naturalnego oraz zwiększanie świadomości konsumenckiej.
Obecnie obie strony relacji gospodarczej: konsumenci i przedsiębiorcy starają się dostosować do zmieniających się oczekiwań społecznych. Poszukując produktów kierują się kryteriami uwzględniającymi nie tylko cenę ale także czynniki warunkujące powstanie oferowanych dóbr jak np. warunki pracy i płacy, kwestie środowiskowe, bezpieczeństwo itp.
Zwiększa się także dostępność produktów z sprawiedliwego handlu. Sieć hipermarketów TESCO wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów włączyła do swojej oferty handlowej szeroką gamę wyrobów z certyfikatem FairTrade (więcej informacji na stronie Tesco: ……zobacz).
Aktywność organizacji społecznych, rozwój oferty produktów FairTrade a przede wszystkim akceptacja i zainteresowanie ze strony konsumentów to niezbędne elementy sukcesu sprawiedliwego handlu na polskim rynku.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w dniu 17.11.2010 na Wydziale Zarządzania odbyły się wykłady i warsztaty poświęcone idei Sprawiedliwego Handlu. Rozpoczęło się od wykładu na temat systemu certyfikacji Fairtrade oraz filmu. Film wprowadził studentów w problematykę relacji globalnych północ-południe. Podczas warsztatów można było samemu przeżyć niektóre apsekty życia i gospodarowania w krajach globalnego południa. Warsztaty prowadziły doświadczone trenerki z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, które przygotowały i poprawodziły grę symulacyjną Trampki z Peru oraz warsztat Świat na moim talerzu poświęcony problemowi nadkonsumpcji i marnowania żywności. W tym kilkugodzinnym wydarzeniu wzięło udział łącznie około 60-70 studentów.
Organizatorzy: ODE Źródła, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Wydział Zarządzania UŁ.
Oprócz dnia Fair Trade na Wydziale Zarządzania ODE Źródła przygotowały ponadto inne imprezy towarzyszące.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki