Wpisy z tagiem: Konferencja

Społeczna odpowiedzialność konsumencka

Zapraszamy na konferencję „Społeczna odpowiedzialność konsumencka. Prawa i obowiązki konsumenta” (Łódź, 6 października 2011). Konferencja jest organizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Izbę Celną w Łodzi.
Podczas konferencji ukazana zostanie rola takich organów jak Inspekcja Handlowa, Izba Celna czy też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Podjęta zostanie dyskusja nt. zachowań konsumenckich i ich wpływu na regionalną gospodarkę. Celem przyświecającym organizacji konferencji jest bowiem upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności konsumenckiej jako czynnika prowadzącego do poprawy świadomości konsumenckiej a tym samym konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego.
Do współpracy podczas organizacji ww. inicjatywy zaproszono Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Okręgowy Inspektorat Pracy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz instytucje otoczenia biznesu specjalizujące się w tematyce CSR.
Podczas konferencji przedstawiciele CSR Impact zaprezentują działania w zakresie upowszechniania odpowiedzialnej konsumpcji prowadzone przez Polską Zieloną Sieć.
Konferencja skierowana będzie do przedsiębiorców regionu łódzkiego, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańców województwa łódzkiego.
Więcej informacji o konferencji: tutaj.

Shared Responsibility w ramach polskiej Prezydencji

W dniu 5 września odbyła się w Gdańsku konferencja poświęcona społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Wspólna odpowiedzialność jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”. Wydarzenie było jednym z działań realizowanych w ramach polskiej Prezydencji. Konferencja zgromadziła osoby zajmujące się tą tematyką w tym wielu zagranicznych gości. Stroną organizacyjną zajęło się Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Ministerstwem Gospodarki. Wnioski zebrane podczas konferencji mają zostać przesłane do Komisji Europejskiej, która w obecnej chwili zajmuje się przygotowaniem komunikatu nt. CSR (powinien ukazać się jesienią br.).
W czasie sesji plenarnych i warsztatowych uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wypowiedzi dotykających tak istotnych dla CSR kwestii jak np.: obecne trendy w społecznej odpowiedzialności, dobrowolność czy przymus raportowania społecznego, problem zrównoważonej konsumpcji czy innowacje społeczne.
Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu polecamy stronę polskaprezydencjacsr.eu, na której m.in. można znaleźć prezentacje poszczególnych prelegentów.

Jesteśmy obecni

Jesteśmy obecni 5 września w Gdańsku podczas konferencji „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”. Konferencja jest organizowana w ramach polskiej Prezydencji i dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorami są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki. To wydarzenie pokazuje rangę problematyki. Strona konferencji: polskaprezydencjacsr.eu

CSR dla MSP w regionie łódzkim

25 maja 2011 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego spotkają się w Łodzi przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i nauki zainteresowani tematyką CSR. Pretekstem jest konferencja „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim”, której patronują: Krajowa Izba Gospodarcza i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem wydarzenia jest też nasza Fundacja.
W programie konferencji uwzględnione zostały między innymi wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorców z regionu oraz panel dyskusyjny, w ramach którego eksperci wspólnie zastanowią się nad praktycznymi narzędziami z zakresu społecznej odpowiedzialności wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców w czerpaniu z doświadczeń dużych firm w tym obszarze.
Konferencja stanowi kontynuację idei długofalowego upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie, zainicjowanej podczas ubiegłorocznej III edycji Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2010.
Spotkanie odbędzie się w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi.
Więcej informacji na www.biznes.lodzkie.pl, zakładka „Konferencje”.

BUP z udziałem CSR Impact!

25.11.2010 przedstawicielka naszej fundacji wzięła udział w telekonferencji prowadzonej w ramach BUP Students’ Conference on Environmental Management Systems. Konferencja odbywała się w Ostrawie w dniach 24-28.11.2010. Nasze wystąpienie poświęcone było społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. W konferencji uczestniczyli studenci w krajów nadbałtyckich, łącznie ok. 70 osób. Uczestnicy zadawali wiele interesujących pytań dotyczących omawianej problematyki (m. in.: jak światowy kryzys finansowy może wpłynąć na rozwój CSR, czy polscy konsumenci znają pojęcie biznesu społecznie odpowiedzialnego i czy ich wybory zakupowe podyktowane są czynnikami społecznymi czy środowiskowymi, jakie są narzędzia ekonomiczne do oceny korzyści finansowych, jakie korzyści przynosi wdrożenie CSR?). Organizatorem wydarzenia była sieć uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego koordynowana przez Uniwerstytet w Upsali.
Dziękujemy za zaproszenie 🙂

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki