Wpisy z tagiem: Łódzkie

Łódzki Dzień CSR pod patronatem Marszałka Województwa!

Miło nam poinformować, że Łódzki Dzień CSR, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r., został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia!

Społeczna odpowiedzialność konsumencka

Zapraszamy na konferencję „Społeczna odpowiedzialność konsumencka. Prawa i obowiązki konsumenta” (Łódź, 6 października 2011). Konferencja jest organizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Izbę Celną w Łodzi.
Podczas konferencji ukazana zostanie rola takich organów jak Inspekcja Handlowa, Izba Celna czy też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Podjęta zostanie dyskusja nt. zachowań konsumenckich i ich wpływu na regionalną gospodarkę. Celem przyświecającym organizacji konferencji jest bowiem upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności konsumenckiej jako czynnika prowadzącego do poprawy świadomości konsumenckiej a tym samym konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego.
Do współpracy podczas organizacji ww. inicjatywy zaproszono Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Okręgowy Inspektorat Pracy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz instytucje otoczenia biznesu specjalizujące się w tematyce CSR.
Podczas konferencji przedstawiciele CSR Impact zaprezentują działania w zakresie upowszechniania odpowiedzialnej konsumpcji prowadzone przez Polską Zieloną Sieć.
Konferencja skierowana będzie do przedsiębiorców regionu łódzkiego, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańców województwa łódzkiego.
Więcej informacji o konferencji: tutaj.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) nie tylko dla dużych firm

Czy CSR jest domeną wyłącznie dużych firm i jak przekonać małe i średnie przedsiębiorstwa do kierowania się zasadami społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu – na te i inne pytania odpowiedź próbowali znaleźć uczestnicy konferencji Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim, która odbyła się w środę 25 maja 2011 r. w Instytucie Europejskim.
Spotkanie było okazją do dyskusji na temat głównych wyzwań związanych z wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz projektów i inicjatyw oferujących wsparcie w tym obszarze. Swoimi doświadczeniami i sukcesami w zakresie wcielania w życie idei CSR w codziennej działalności biznesowej dzielili się z uczestnikami spotkania przedstawiciele firm: Atlas, Ceramika Paradyż, Delfarma, Rossman, Spółdzielni Inwalidów Zgoda oraz Szpitala Świętej Rodziny w Łodzi.
Konferencja była również okazją do wyróżnienia 6 firm z województwa przyznanymi przez Izbę Celną w Łodzi certyfikatami AEO. Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów czy środków transportu zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem. Certyfikat AEO z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Dyrektor Izby Celnej w Łodzi Doroty Kędzierskiej, odebrali przedstawiciele: Agencji Celnej ROKO-Service, Corning Cable Polska, Hatrans, Nijhof-Wasiink, Partner Center oraz VOG Polska.
W swoim wystąpieniu wprowadzającym do konferencji Wicemarszałek Dorota Ryl podkreśliła, że dla władz Województwa Łódzkiego popularyzacja i udzielanie aktywnego wsparcia dla upowszechnienia Społecznej Odpowiedzialności wśród działających na jego terenie firm ma znaczenie szczególne, ponieważ wspiera realizację celów, które w strategicznych dokumentach regionu uznane zostały za priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym kontekście dodać można, że konferencja stanowiła kontynuację idei długofalowego upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie łódzkim, zainicjowanej podczas ubiegłorocznej III edycji Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2010.

Patronat honorowy: PARP, KIG, FOB
Patronat medialny konferencji: CSR Info; Puls Biznesu; Radio Łódź; Ecomanager
Partnerzy konferencji: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; CSR Impact; Competita Strategy Consultants

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

24 maja 2011 Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w sprawie współpracy administracji rządowej i samorządowej województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Spotkanie odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, o godz. 10.00 – 12.00.

Po programie przygotowanym przez organizatorów uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatnie broszurę przygotowaną przez naszą fundację poświęconą współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami (…więcej). Broszura powstała w ramach projektu dofinansowanego przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu.

Szczegóły na temat spotkania na stronie www.pomoc.lodzkie.eu
Udział w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie (42 664 20 06) lub mailem.

CSR dla MSP w regionie łódzkim

25 maja 2011 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego spotkają się w Łodzi przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i nauki zainteresowani tematyką CSR. Pretekstem jest konferencja „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim”, której patronują: Krajowa Izba Gospodarcza i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem wydarzenia jest też nasza Fundacja.
W programie konferencji uwzględnione zostały między innymi wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorców z regionu oraz panel dyskusyjny, w ramach którego eksperci wspólnie zastanowią się nad praktycznymi narzędziami z zakresu społecznej odpowiedzialności wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców w czerpaniu z doświadczeń dużych firm w tym obszarze.
Konferencja stanowi kontynuację idei długofalowego upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie, zainicjowanej podczas ubiegłorocznej III edycji Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2010.
Spotkanie odbędzie się w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi.
Więcej informacji na www.biznes.lodzkie.pl, zakładka „Konferencje”.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki