Wpisy z tagiem: Odpowiedzialność społeczna

III edycja Międzynarodowej Konferencji CSR Trends za nami.

W dniach 15-16.06 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji CSR Trends pod tytutłem: „CSR beyond voluntariness. CSR Trends III”. Organizatorzy wydarzenia – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz fundacja CSR Impact zadbali, by w trakcie konferencji nie zabrakło kluczowych tematów związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Głównym tematem tegorocznego wydarzenia były kwestie związane z działaniami podejmowanymi w ramach CSR, które stykają się z obowiązkowymi regulacjami nakładanymi na przedsiębiorców. Konferencja prowadzona była w języku angielskim.
Do Łodzi przyjechali przedstawiciele świata nauki, reprezentacji biznesu oraz organizacji pozarządowych z różnych miast i krajów. W trakcie dwóch dni konferencji podczas sesji tematycznych oraz warsztatów uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę oraz nabyć praktyczne umiejętności niezbędne do pracy naukowej, społecznej czy biznesowej w obszarze CSR.
Spotkanie otworzył Prof. Jerzy Różański (Dziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Zarządzania UŁ), który powitał uczestniczki i uczestników życząc im owocnych obrad. Dr Janusz Reichel (Wydział Zarządzania UŁ oraz CSR Impact), witając gości przybliżył plan spotkania oraz zaprezentował publikację pokonferencyjną, która zawiera zbiór artykułów uczestników pierwszej edycji. W imieniu sponsora głównego firmy BSH głos zabrała dr Agata Rudnicka (Wydział Zarządzania UŁ oraz CSR Impact), która dziękując partnerowi za przyjęcie propozycji współpracy w kilku słowach opowiedziała o działaniach podejmowanych przez BSH na rzecz rozwoju zrównoważonego.
W kolejnej części swoje praktyki społecznie odpowiedzialne prezentowali Yasser Hammami z Infosys BPO Poland oraz Mikkel Skott Olsen z VELUX A/S. Pan Yasser przedstawił działania z obszaru zarządzania różnorodnością podkreślając wagę relacji międzyludzkich w pracy w zespołach międzynarodowych. Przedstawił przykładowe projekty społeczne realizowane w Infosys BPO Polska podkreślając rolę pracowników w budowaniu przyjaznej atmosfery i klimatu w miejscu pracy. Dyrektor na co dzień zajmujący się społeczną odpowiedzialnością w duńskiej firmie VELUX A/S opowiedział jej o zaangażowaniu społecznym.
Następna sesja poświęcona była kwestiom dobrowolności i obligatoryjności rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Według Knuda Sindinga z University of Southern Denmark wszystko czego podejmują się przedsiębiorstwa wynika z pewnych obowiązków (wobec interesariuszy czy inwestorów). Podkreślił on rolę praw człowieka oraz raportowania w kontekście umacniania roli społecznej odpowiedzialności. W swoim wystąpieniu podsumował też działania realizowane przez Danię na rzecz raportowania CSR w latach 2009-2013.
Janusz Reichel w swoim wystąpieniu przybliżył przykładowe inicjatywy podejmowane przez wybrane sektory na rzecz CSR. W tym kontekście omówiona została rola instytucji publicznych w promowaniu sektorowych inicjatyw na rzecz wdrażania i rozwijania społecznej odpowiedzialności.

W drugiej części dnia na uczestników czekały trzy sesje warsztatowe.
Pani Beata Faracik z Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu przybliżyła ideę praw człowieka i ich roli dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczestniczki i uczestnicy zmierzyli się też z zadaniem praktycznym, które miało na celu uświadomić jak wiele kwestii w życiu codziennym związane jest z przestrzeganiem bądź nie przestrzeganiem praw człowieka. W czasie kolejnego warsztatu z Panią Moniką Pabijańską z Archetiki każdy miał okazję odkryć model komunikacji oparty na zaufaniu, który z powodzeniem można wykorzystać do promowania i upowszechniania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności czy rozwoju zrównoważonego. Część warsztatową zamknęli przedstawiciele We the Crowd, którzy przybliżyli ideę crowdfundingu i jego możliwych zastosowań w odniesieniu do rozwijania projektów CSRowych.
Drugi dzień rozpoczął się od rozgrzewki. Uczestniczki i uczestnicy wcielając się w przedstawicieli przedsiębiorstw mogli zmierzyć się na globalnym rynku z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Gra Homoresponsabilis in the Globalized World zmusiła do głębszej refleksji na temat relacji społeczno-gospodarczych w globalnych łańcuchach dostaw branży odzieżowej.
W dalszej części drugiego dnia prelegenci dotykali różnych aspektów związanych z trendami towarzyszącymi rozwojowi koncepcji CSR. Jakub Kotnarowski z Centrum Promocji Ekorozwoju opowiedział o wymiarze środowiskowym CSR oraz o możliwościach angażowania w działania na rzecz środowiska organizacji społecznych. Pani Agnieszka Orzechowska z NESsT przybliżyła ideę ekonomii społecznej na tle założeń koncepcji wspólnej wartości. Odniosła się do najważniejszych elementów tworzących model biznesowy przedsiębiorstwa społecznego a także wskazała przykłady produktów i usług wytwarzanych w podmiotach ekonomii społecznej.
Zarządzanie różnorodnością jako sposób na odpowiedzialne rekrutowanie nowych pracowników to temat poruszany przez Panią Eunikę Jedynak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan Mateusz Rak z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w swoim wystąpieniu opowiadał o standardach działania fundacji korporacyjnych.
Na zakończenie Dariusz Urban i Błażej Socha z Wydziału Zarzadzania UŁ wygłosili referat poświęcony emisji CO2 jako potencjalnemu czynnikowi determinującemu kształt portfela inwestycyjnego.
Konferencję podsumował i zamknął dr Janusz Reichel.

Partner główny: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Partner medialny: Odpowiedzialnybiznes.pl

SOU z naszym udziałem

Zaznaczyliśmy aktywnie swoją obecność na konferencji:

„Społeczna Odpowiedzialność Uczelni”,

która odbyła się w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 13. marca 2013 r.. Pełna relacja z konferencji na stronie: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

We wrześniu OFIP

Gościmy na sesjach tematycznych podczas VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (10 – 17 września 2011).
W piątek 16 września o godz. 15.00 Polska Zielona Sieć poprowadzi panel „CSR kontra greenwashing. Rola organizacji ekologicznych w zazielenieniu biznesu”, w którym weźmie udział Janusz Reichel.
Następnego dnia o godz. 11.30 Agata Rudnicka będzie gościem panelu „Raportowanie społeczne w organizacjach pozarządowych – po co i jak?” (gospodarzem będzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu).
Więcej informacji na stronie Forum: ofip.org.pl.

Shared Responsibility w ramach polskiej Prezydencji

W dniu 5 września odbyła się w Gdańsku konferencja poświęcona społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Wspólna odpowiedzialność jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”. Wydarzenie było jednym z działań realizowanych w ramach polskiej Prezydencji. Konferencja zgromadziła osoby zajmujące się tą tematyką w tym wielu zagranicznych gości. Stroną organizacyjną zajęło się Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Ministerstwem Gospodarki. Wnioski zebrane podczas konferencji mają zostać przesłane do Komisji Europejskiej, która w obecnej chwili zajmuje się przygotowaniem komunikatu nt. CSR (powinien ukazać się jesienią br.).
W czasie sesji plenarnych i warsztatowych uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wypowiedzi dotykających tak istotnych dla CSR kwestii jak np.: obecne trendy w społecznej odpowiedzialności, dobrowolność czy przymus raportowania społecznego, problem zrównoważonej konsumpcji czy innowacje społeczne.
Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu polecamy stronę polskaprezydencjacsr.eu, na której m.in. można znaleźć prezentacje poszczególnych prelegentów.

Jesteśmy obecni

Jesteśmy obecni 5 września w Gdańsku podczas konferencji „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”. Konferencja jest organizowana w ramach polskiej Prezydencji i dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorami są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki. To wydarzenie pokazuje rangę problematyki. Strona konferencji: polskaprezydencjacsr.eu

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki