Wpisy z tagiem: Patronat

Kapituła certyfikatu ARINOVA SOCIAL OPEN BUSINESS

Jest nam miło poinformować, iż nasz fundacja CSR Impact objęła honorowe członkostwo w kapitule certyfikatu ARINOVA SOCIAL OPEN BUSINESS w ramach projektu ‘CSR drogą do innowacji’ (więcej o projekcie: kliknij tutaj).

Patronujemy projektowi „CSR drogą do innowacji”

„CSR drogą do innowacji” to nowatorski projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Innowacji w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców, powiatem legnickim i partnerem ponadnarodowym – firmą GoodBrand z Wielkiej Brytanii.
Mimo, iż tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest wśród polskich firm coraz bardziej znana i popularna, wielu przedsiębiorców wciąż mylnie utożsamia CSR z filantropią. Tymczasem CSR to przecież przede wszystkim filozofia zarządzania firmą, która wiąże się z wymiernymi korzyściami biznesowymi. Wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności, budowania lojalności pracowniczej i zdobywania niezagospodarowanych, nowych rynków.
Projekt „CSR drogą do innowacji” ma pokazać przedsiębiorcom sektora MMŚP, że CSR się po prostu opłaca.
Głównym celem projektu jest stworzenie biznesowego modelu wdrażania rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności, który wzmacniać będzie innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Model ten krok po kroku wskaże jak dzięki wykorzystywaniu koncepcji CSR budować przewagę konkurencyjną. Działania w nim koncentrować się będą na trzech obszarach: odpowiedzialnego zarządzania relacjami z interesariuszami (klientami, dostawcami, społecznością lokalną), odpowiedzialnego zarządzania pracownikami i działaniach związanych z ochroną środowiska.
Projekt przebiegać będzie w trzech etapach. W pierwszym interdyscyplinarny zespół ekspertów z zakresu CSR, HR, zarządzania i ekonomii opracuje wersję testową modelu. Dla przedsiębiorców zorganizowany zostanie ponadto cykl seminariów, których celem będzie promocja i upowszechnianie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. W etapie drugim (etapie testowania) wypracowane przez ekspertów rozwiązania wdrażane będą w osiemnastu zaangażowanych do projektu dolnośląskich przedsiębiorstwach. Każdej z firm zapewnione zostanie merytoryczne wsparcie – współpraca z konsultantami i dostęp do tematycznej platformy internetowej. W trzecim etapie, na podstawie wyników i doświadczeń z etapu testowania, zespół ekspertów opracuje finalną wersję modelu, którą wdrażać będą mogły przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce i za granicą.
Każdemu z etapów projektu towarzyszyć będzie kampania promocyjna i upowszechniająca. W ramach projektu odbędą się także dwie edycje certyfikacji dla przedsiębiorstw wdrażających model, wizyta studyjna w Londynie – siedzibie firmy GoodBrand oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.innowacjecsr.eu

Nasz patronat: program certyfikacyjny „Sprzedajemy Etycznie”

„Sprzedajemy Etycznie. Firma godna zaufania Klientów” to pierwszy w Polsce program certyfikacyjny dla przedsiębiorstw, które prowadząc swoje działania sprzedażowe, kierują się wartościami etycznymi, cechują się wysokim poziomem uczciwości względem swoich klientów i dbają o ich satysfakcję. CSR Impact zostało patronem merytorycznym tego projektu.
Firmy, które zgłoszą swój udział do programu, mają szansę zdobyć certyfikat Sprzedajemy Etycznie będący oficjalnym potwierdzeniem, że w procesie sprzedaży kierują się najwyższymi zasadami etyki, a ich oferta jest przedstawiana klientom rzetelnie i uczciwie. Certyfikat uwiarygodni je w oczach odbiorców ich produktu lub usługi. Klienci będą mieli pewność, że sprzedawca pomógł im dokonać właściwego wyboru rekomendując z oferty firmy artykuł najbardziej odpowiadający ich potrzebom.
Naszym zamiarem jest wprowadzenie w Polsce nowych standardów etyki sprzedaży. Chcemy poprzez certyfikat promować etyczną sprzedaż i pokazać model dobrych praktyk, który powinien być stosowany dla dobra nas wszystkich. Należy pamiętać, że każdy sprzedawca po pracy staje się klientem – powiedział Przemysław Mik, Prezes Stowarzyszenia Zarządzania Sprzedażą, partnera projektu.
Dodatkowe informacje na temat programu – w tym dla firm zainteresowanych udziałem w programie – dostępne są na stronie www.sprzedajemyetycznie.pl

Nasz patronat: „Szkoła Zielonych Liderów”

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju rozpoczęło rekrutację do projektu „Szkoła Zielonych Liderów”. Projekt adresowany jest do młodych osób z Wielkopolski, którzy poprzez wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu pragną zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Warsztaty prowadzone przez trenerów i praktyków odbędą się w Poznaniu w czasie 3 weekendów (2–17 kwietnia 2011 r.). Materiały z warsztatów zostaną udostępnione w postaci e-learningu na stronie internetowej projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów Fundacji Sendzimira.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy i rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej: www.zielonylider.pl

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki