Wpisy z tagiem: Urząd Marszałkowski

Łódzki Dzień CSR pod patronatem Marszałka Województwa!

Miło nam poinformować, że Łódzki Dzień CSR, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r., został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia!

Społeczna odpowiedzialność konsumencka

Zapraszamy na konferencję „Społeczna odpowiedzialność konsumencka. Prawa i obowiązki konsumenta” (Łódź, 6 października 2011). Konferencja jest organizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Izbę Celną w Łodzi.
Podczas konferencji ukazana zostanie rola takich organów jak Inspekcja Handlowa, Izba Celna czy też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Podjęta zostanie dyskusja nt. zachowań konsumenckich i ich wpływu na regionalną gospodarkę. Celem przyświecającym organizacji konferencji jest bowiem upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności konsumenckiej jako czynnika prowadzącego do poprawy świadomości konsumenckiej a tym samym konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego.
Do współpracy podczas organizacji ww. inicjatywy zaproszono Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Okręgowy Inspektorat Pracy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz instytucje otoczenia biznesu specjalizujące się w tematyce CSR.
Podczas konferencji przedstawiciele CSR Impact zaprezentują działania w zakresie upowszechniania odpowiedzialnej konsumpcji prowadzone przez Polską Zieloną Sieć.
Konferencja skierowana będzie do przedsiębiorców regionu łódzkiego, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańców województwa łódzkiego.
Więcej informacji o konferencji: tutaj.

CSR dla MSP w regionie łódzkim

25 maja 2011 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego spotkają się w Łodzi przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i nauki zainteresowani tematyką CSR. Pretekstem jest konferencja „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim”, której patronują: Krajowa Izba Gospodarcza i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem wydarzenia jest też nasza Fundacja.
W programie konferencji uwzględnione zostały między innymi wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorców z regionu oraz panel dyskusyjny, w ramach którego eksperci wspólnie zastanowią się nad praktycznymi narzędziami z zakresu społecznej odpowiedzialności wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców w czerpaniu z doświadczeń dużych firm w tym obszarze.
Konferencja stanowi kontynuację idei długofalowego upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie, zainicjowanej podczas ubiegłorocznej III edycji Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2010.
Spotkanie odbędzie się w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi.
Więcej informacji na www.biznes.lodzkie.pl, zakładka „Konferencje”.

Zakończyło się Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie

W dniach 6-7 grudnia 2010 Urząd Marszałkowski (Departament ds. Przedsiębiorczości) zorganizował Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2010. Forum poświęcone było głównie społecznej odpowiedzialności i nosiło tytuł: Odpowiedzialność i skuteczność. CSR a efekty w biznesie.
CSR Impact było partnerem merytorycznym Forum!
Przygotowaliśmy tekst do informatora nt. znaczenia społecznej odpowiedzialności oraz dwa panele: jeden poświęcony promocji CSR przez samorządy (wspólnie z PricewaterhouseCoopers) a drugi dotyczący Przewodnika po społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Janusz Reichel, przewodniczący Rady Fundacji, wziął udział w sesji dyskusyjnej nt. skuteczności działań CSRowych oraz wspomagał organizatorów podczas kontaktów z mediami.
Byliśmy także obecni przy stoliku eksperckim fundacji.
Dyskusje podczas tytułowych sesji (Odpowiedzialność i Skuteczność) były bardzo burzliwie. Rozległość tematyki powodowała, że czasem trudno było utrzymać dyskusję w ryzach. Okazało się, że uczestniczące w dyskusji osoby miały bardzo różne pojęcie o tym czym w zasadzie jest CSR – z czego płynie jeden główny wniosek: jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w zakresie propagowania wiedzy i świadomości nt. społecznej odpowiedzialności. Podczas Forum władze regionalne deklarowały zaangażowanie w tym kierunku.
Ciekawym wydarzeniem była sesja na temat innowacji, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Zainteresowaniem cieszyły się także salony branżowe. Bardzo interesująca była również sesja zamykająca Forum, podczas której w dyskusji udział wzięli m.in. Piotr Pustelnik oraz Sławomir Lachowski.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki