Wpisy z tagiem: Wydział Zarządzania UŁ

Beyond Business as Usual. CSR Trends

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Fundacją CSR Impact zapraszają na Międzynarodową konferencję naukową „Beyond Business as Usual. CSR Trends”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20-21 czerwca 2013 roku. Wydarzenie poświęcone zostanie najnowszym trendom i zjawiskom w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zamierzamy podjąć dyskusję pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków akademickich i praktykami na temat nowych modeli biznesowych, które przekraczają tradycyjne rozumienie biznesu i wytyczają innowacyjne ścieżki rozwoju biznesu zapewniając równoczesne tworzenie wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Językiem konferencji będzie język angielski.
W związku z tym wydarzeniem zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, inne organizacje oraz media.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: www.csrtrends.eu
Tekst zaproszenia do udziału znajdziecie tutaj: First Call.
Kolejne informacje na temat konferencji będą się ukazywać sukcesywnie.

Było globalnie…

W ramach międzynarodowego projektu Piramia2012 w marcu tego roku na Wydziale Zarządzania UŁ we współpracy z naszą Fundacją grupa 30 studentów z kierunków: zarządzanie, logistyka i ochrona środowiska pod opieką trójki pracowników z WZ zbudowała dwie piramidy zrównoważonego rozwoju.
Motywem przewodnim naszej piramidy był wkład osobisty oraz wkład społeczności akademickiej na rzecz rozwoju zrównoważonego Łodzi. Studenci mieli okazję dyskutować na tematy związane z rozwojem zrównoważonym Łodzi a następnie opracować pomysły na rozwiązanie istniejących problemów i trudności. Studenci oprócz zbudowania dwóch imponujących piramid wypełniali także osobiste deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Globany raport z całego przedsięwzięcia jest dostępny tutaj: „Building future we want”.
Wcześniej pisaliśmy o tym na naszej stronie: kliknij tutaj.

Łódzki Dzień CSR

Fundacja CSR Impact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wydział Zarządzania UŁ zapraszają na Łódzki Dzień CSR połączony z prezentacją Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki.

Łódzki Dzień CSR to wydarzenie adresowane do przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raport Dobrych Praktyk. Uczestnicy poszerzą także swoją wiedzę na temat jednego z najczęściej dyskutowanych obecnie standardów po społecznej odpowiedzialności Wytycznych ISO 26000. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele świata biznesu, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami na temat realizowania idei społecznej odpowiedzialności w codziennym funkcjonowaniu organizacji.
Spotkanie będzie świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk, które mogą zainspirować do podejmowania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności we własnym otoczeniu. Skupimy się również na trendach, jakie widoczne są w obszarze społecznym i środowiskowym funkcjonowania organizacji.

Program Łódzkiego Dnia CSR
(kliknij, aby móc powiększyć lub pobrać)

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj: formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

Zbudowaliśmy!

Piramida2012Myśl globalnie działaj lokalnie czyli co możemy zrobić dla rozwoju zrównoważonego Łodzi
Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Organizatorzy: Agata Rudnicka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, fundacja CSR Impact


19 marca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (WZ) we współpracy z Fundacją CSR Impact grupa 30 studentów kierunków: zarządzanie, logistyka i ochrona środowiska pod opieką trójki pracowników z WZ zbudowała dwie piramidy zrównoważonego rozwoju.
Motywem przewodnim piramidy był wkład osobisty oraz wkład społeczności akademickiej dla rozwoju zrównoważonego Łodzi. Studenci mieli okazję podyskutować na tematy związane z rozwojem zrównoważonym Łodzi w tym przeanalizować jej bieżącą sytuację i możliwe do wystąpienia konsekwencje w przyszłości. Zidentyfikowane problemy i przyczyny, jakie potencjalnie mogły je wywołać posłużyły do wypracowania pomysłów, jakie pozwolą na ich zminimalizowanie.
Studenci byli niemal jednogłośni w wyborze najbardziej potrzebnych rozwiązań: kreowanie ułatwień dla przedsiębiorców oraz promocja miasta i to zarówno przez władze publiczne jak i organizacje pozarządowe, społeczność studencką oraz samych mieszkańców.
Dodatkowo na zakończenie chętni studenci wypełnili osobiste deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju, w których zobowiązali się m.in. do: „promowania idei rozwoju zrównoważonego w najbliższym otoczeniu”, „kupowania produktów lokalnych”, „zmiany stylu życia na mniej konsumpcyjny”, „segregacji odpadów” i „promocji miasta”.

Studenci zarządzania zbudują piramidę rozwoju zrównoważonego

Już czerwcu tego roku w Rio de Janeiro odbędzie się konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcona rozwojowi zrównoważonemu. Szczyt Rio + 20 odbędzie się w dwudziestą rocznicę światowej konferencji zorganizowanej w tym samym miejscu. Celem konferencji będzie przede wszystkim kontekst zielonej gospodarki jako sposobu na zwalczanie ubóstwa oraz ram instytucjonalnych na rzecz rozwoju zrównoważonego.
W tym celu na całym świecie organizowane są różne wydarzenia towarzyszące szczytowi. Jednym z nich jest Piramia2012 zainicjowana przez AtKisson Group. Osoby na całym świecie mogą przyłączyć się do inicjatywy budując piramidę zrównoważonego rozwoju. Ideą Piramidy2012 jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego.
Wspólna praca nad piramidą to doskonała okazja do wymiany poglądów i dyskusji na tematy związane z rozwojem zrównoważonym – mówi Agata Rudnicka z Fundacji CSR Impact. Dzięki pracy grupowej generowane są ciekawe i innowacyjne pomysły jak poradzić sobie z problemami globalnymi działając w lokalnej społeczności. Udział w procesie budowy piramidy jest też okazją do przemyślenia własnego zachowania i działań, jakie codziennie podejmujemy na rzecz rozwoju zrównoważonego.
Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego będą mieli okazję włączyć się w wydarzenie już 19 marca o godzinie 9.45.
Wydarzenie organizuje fundacja CSR Impact oraz Wydział Zarządzania UŁ. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową do 18 marca na adres mailowy fundacji.
Zapraszamy.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki