Likwidacja Fundacji pod nazwą „Centrum Strategii i Rozwoju Impact” z siedzibą w Łodzi

Likwidator Fundacji pod nazwą „Centrum Strategii i Rozwoju Impact” z siedzibą w Łodzi (przy ul. Zielona 27, 90-602 Łódź) informuje, iż uchwałą Rady Fundacji nr 2021/11/25/01 z dnia 25.11.2021 roku otwarto likwidację Fundacji pod nazwą „Centrum Strategii i Rozwoju Impact” z siedzibą w Łodzi. Postępowanie likwidacyjne wszczyna się z dniem 26.11.2021 roku.
Likwidatorem, uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest Pani Agata Rudnicka-Reichel.
Likwidator informuje, iż zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich ewentualnych wierzytelności w terminie 10 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem e- mail: biuro@csri.org.pl

Warsztaty CSR

Studenckie Koło Naukowe SKN Ekobiznes wraz z Ambasadorką Ligi Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na Warsztaty CSR dla studentów łódzkich uczelni i wszystkich zainteresowanych tematyką. Warsztaty odbędą się 12 kwietnia na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ.
Jest to spotkanie, które będzie dotyczyć szeroko rozumianej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaproszeni goście jako eksperci w tej dziedzinie zagłębią uczestników w tematykę prowadząc interaktywne zajęcia. Będą nimi:
1. The Sustainers – w ramach Warsztatów CSR poprowadzą grę szkoleniową, która uczy praktycznego wdrażania w firmach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju, jest również narzędziem tworzenia innowacji i crowdsourcingu. (www.sustainers.pl)
2. IKEA Retail – w ramach wydarzenia będziemy gościć Panią Joannę Sitek – koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Łódź. Pani Joanna podejmie temat społecznej odpowiedzialności biznesu w tekstyliach.
3. Fundacja CSR Impact – podczas spotkania w ramach Warsztatów CSR będziemy gościć Panią Agatę Rudnicką – prezeskę fundacji, a także ekspertkę zewnętrzną Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pani Agata odniesie się do komunikacji CSR w media społecznościowych.(www.csri.org.pl)
Harmonogram wydarzenia:
godz. 11.30 – 13.00 Gra CSR (sala E305)
godz. 13.05 – 14.50 CSR w tekstyliach (sala F220)
godz. 16.50 – 18.20 Komunikacja CSR w mediach społecznościowych (sala E10)
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: goo.gl/VFpahm UWAGA! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Dla uczestników warsztatów przewidziane są gadżety od naszych sponsorów, a także certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

II Spotkanie branżowe z CSR

I Spotkanie branżowe z CSR

V Łódzki Dzień CSR. Zapraszamy!

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki