Kategoria: Rozwój zrównoważony

Refleksje po premierze filmu „The True Cost”

Felieton Dominika Drzazgi

W dniu 25 sierpnia 2015 r., o godz. 20:00, w OFF Piotrkowska Center w Łodzi, odbył się premierowy w Polsce pokaz filmu „The True Cost” („Prawdziwy koszt”). Organizatorem projekcji była Fashion Revolution Poland, przy współudziale: Magazyn Wysoki, OFF Piotrkowska Center, DOM i Kino Perła.

Film opowiada o społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych konsekwencjach masowej produkcji odzieży przez największe marki świata. Cechą współczesnego przemysłu odzieżowego stało się generowanie zysku poprzez zwiększanie wolumenu produkcji i sprzedaży przy radykalnych cięciach Czytaj dalej »

Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony

Jest nam bardzo miło poinformować, że projekt Centrum Strategii i Rozwoju Impact pt. Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. A zatem ruszamy!

Chcemy nie tylko uczyć ale przede wszystkim inspirować do działania wykorzystując ideę rozwoju zrównoważonego. Chcemy pokazać, że małymi krokami możemy dojść do dużych zmian. Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz rozwoju zrównoważonego poprzez zachęcanie do zmiany własnego stylu życia na bardziej przyjazny środowisku. To ma być Twój Tydzień Próby, tydzień, w którym spróbujesz żyć inaczej: zrezygnujesz z samochodu, zakręcisz cieknący kran, posegregujesz odpady czy nie zjesz krwistego steka.
Przyłącz się już dziś i bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie!
Zaangażuj się i inspiruj innych!

Szczegóły wkrótce na stronie projektu: jestemzmiana.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
V Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2012

W DRODZE DO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI REGIONÓW – ROZWÓJ, KONKURENCJA WSPÓŁPRACA, to hasło przewodnie tegorocznego Forum, które odbędzie się w dniach 7 – 8 listopada, w andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Bliska, efektywna, oparta na wzajemnych korzyściach współpraca z biznesem pomaga samorządom budować ich konkurencyjność, kreować wartość dodaną dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Podczas
V Europejskiego Forum Gospodarczego będziemy chcieli odpowiedzieć na najważniejsze pytania – jak czerpać, jak wykorzystać doświadczenia z biznesu do budowy innowacyjnej gospodarki regionów?

Tradycyjnie drugiego dnia Forum odbędą się salony branżowe. Motywem przewodnim salonu branżowego: rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno – spożywcze będzie kontynuacja tematu świadomego wyboru produktów i innowacjach w sektorze spożywczym (sala: Damask, godz. 9.30 – 14.30).

Jedną z najważniejszych ról pełnionych przez człowieka we współczesnym świecie jest rola konsumenta. Konsumentami jesteśmy wszyscy, a konsumenci poprzez swoje wybory mają wpływ na to co się sprzedaje
i produkuje. Natomiast, etyka biznesu niezbyt często stawia konsumenta w obszarze swoich zainteresowań.
W związku z dynamicznym rozwojem sektorów innowacyjnych, nowoczesnych technologii główny nurt dyskusji będzie skierowany na rolę i wpływ konsumentów na kreowanie nowoczesnych trendów w żywieniu. Świadomy konsument jest realną siłą sprawczą, która może przyczynić się do wymuszenia na innych uczestnikach rynku działalności sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi.

Czy warto być przyzwoitym w biznesie?
Przed jakimi dylematami stoją producenci?

Na te i wiele innych pytań będziemy dyskutować podczas salonu branżowego.

Przedstawiciele fundacji CSR Impact są obecni podczas forum i uczestniczą w 2 sesjach: w seminarium “Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie budowy silnych marek” oraz w Salonie branżowym “Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolnospożywcze”.

Więcej informacji na stronie: www.forum.lodzkie.pl, w tym do pobrania: agenda forum, agenda salonu branżowego, harmonogram.

Rejestracja trwa do 3 listopada br. Zapraszamy!

Było globalnie…

W ramach międzynarodowego projektu Piramia2012 w marcu tego roku na Wydziale Zarządzania UŁ we współpracy z naszą Fundacją grupa 30 studentów z kierunków: zarządzanie, logistyka i ochrona środowiska pod opieką trójki pracowników z WZ zbudowała dwie piramidy zrównoważonego rozwoju.
Motywem przewodnim naszej piramidy był wkład osobisty oraz wkład społeczności akademickiej na rzecz rozwoju zrównoważonego Łodzi. Studenci mieli okazję dyskutować na tematy związane z rozwojem zrównoważonym Łodzi a następnie opracować pomysły na rozwiązanie istniejących problemów i trudności. Studenci oprócz zbudowania dwóch imponujących piramid wypełniali także osobiste deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Globany raport z całego przedsięwzięcia jest dostępny tutaj: „Building future we want”.
Wcześniej pisaliśmy o tym na naszej stronie: kliknij tutaj.

Zbudowaliśmy!

Piramida2012Myśl globalnie działaj lokalnie czyli co możemy zrobić dla rozwoju zrównoważonego Łodzi
Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Organizatorzy: Agata Rudnicka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, fundacja CSR Impact


19 marca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (WZ) we współpracy z Fundacją CSR Impact grupa 30 studentów kierunków: zarządzanie, logistyka i ochrona środowiska pod opieką trójki pracowników z WZ zbudowała dwie piramidy zrównoważonego rozwoju.
Motywem przewodnim piramidy był wkład osobisty oraz wkład społeczności akademickiej dla rozwoju zrównoważonego Łodzi. Studenci mieli okazję podyskutować na tematy związane z rozwojem zrównoważonym Łodzi w tym przeanalizować jej bieżącą sytuację i możliwe do wystąpienia konsekwencje w przyszłości. Zidentyfikowane problemy i przyczyny, jakie potencjalnie mogły je wywołać posłużyły do wypracowania pomysłów, jakie pozwolą na ich zminimalizowanie.
Studenci byli niemal jednogłośni w wyborze najbardziej potrzebnych rozwiązań: kreowanie ułatwień dla przedsiębiorców oraz promocja miasta i to zarówno przez władze publiczne jak i organizacje pozarządowe, społeczność studencką oraz samych mieszkańców.
Dodatkowo na zakończenie chętni studenci wypełnili osobiste deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju, w których zobowiązali się m.in. do: „promowania idei rozwoju zrównoważonego w najbliższym otoczeniu”, „kupowania produktów lokalnych”, „zmiany stylu życia na mniej konsumpcyjny”, „segregacji odpadów” i „promocji miasta”.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki